Projekt 2017 - Za poznáním a zážitky

V činnostech pro rok 2017 chceme navázat na již započaté aktivity a ty dále rozvíjet. Jedná se o aktivity jednak spojené s doprovodnou infrastrukturou a informačním a navigačním systémem Ale také budou realizovány aktivity spojené s propagací Moravské stezky, cyklostezky plné zážitků. Realizace těchto aktivit je cílena na podporu a rozvoje MORAVSKÉ STEZKY, ale také na podporu a rozvoj regionů a oblastí, kterými MORAVSKÁ STEZKA prochází. 

Projekt obsahuje 4 strategické aktivity, které jsou naplánovány ve vzájemné synergii, aby jejich výstupy a z nich vyplývající přínosy a pozitivní dopady byly komplexní.

Aktivita č. 1 - Revize stavu cyklostezek

V rámci této strategické aktivity bude provedena komplexní revize stavu cyklostezky pro zajištění bezpečnosti a zdraví návštěvníků a pro celkovou bezpečnosti provozu na celé trase. 

Aktivita č. 2 - Značení na cyklostezce

Současně s komplexní revizí stavu cyklostezky bude provedena kontrola a vyhodnocení stavu značení. Na základě zjištěných výsledků bude stávající značení opraveno, v místech kde je značení nevyhovující, bude provedeno jeho obnovení. V místech kde značení zcela chybí, bude provedeno nové doznačení. 

Aktivita č. 3 - Doprovodná infrastruktura

Instalace dřevěných zastřešených odpočívek na nejvýznamnějších rozcestích na trase cyklostezky a instalace dřevěných informačních stojanů se stříškou. Informační stojany s údaji o trase cyklostezky a o turistických cílech v okolí. 


Aktivita č. 4 - Propagace a marketing

Webové stránky, Facebook: zvýšení využití potenciálu webu a sociálních sítí jako komunikačního nástroje pro propagaci cyklostezky, zvýšení její návštěvnosti a návštěvnosti okolních turistických cílů a atraktivit, a také partnerských měst, obcí a měst spojených s MORAVSKOU STEZKOU. Komunikační nástroj pro informování široké veřejnosti o připravovaných eventech a akcích (zahájení a ukončení cyklistické sezóny na MORAVSKÉ STEZCE, vítání léta, prezentace připravované individuální aktivity – „PO MORAVSKÉ ZA UNESCEM“. Informace o aktuálním dění ve spolupráci s partnerskými subjekty.

Propagační materiály: budou vytvořeny propagační materiály - letáky s informacemi o stezce a zajímavostech/turistických cílech v její blízkosti. Letáky budou distribuovány partnerským subjektům, do informačních center, do obcí a měst v lokalitě, a také komerčním subjektům působícím zejména  v oblasti ubytování a stravování, ale také do míst turistických cílů (hrady, zámky, muzea, apod.)

Sportovní event – Vítání léta: organizovaný cyklovýlet, se stanoveným bodem slavnostního setkání všech účastníků v malebném prostředí Litovelského Pomoraví. 
Spolupráce s partnerskými subjekty: bude pokračováno v rozvoji oboustranné spolupráce se stávajícími partnerskými subjekty. Zároveň dojde k navázání nové spolupráce s dalšími subjekty, taky aby došlo k rozvoji turistické vybavenosti celé trasy MORAVSKÉ STEZKY. Spolupráce se subjekty v oblasti ubytovacích zařízení, stravovacích zařízení, půjčovny kol a koloběžek, servisy kol, sportovně-rekreační areály, atp.

 

Tento projekt byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Provozovatelem webu je Moravská stezka z.s.

Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je dovoleno pouze se svolením spolku Moravské stezky a s uvedením zdroje.

   

Projekt byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Tento projekt je realizován za přispění finančních prostředků Olomouckého kraje a Zlínského kraje.

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS